Spring naar content

Sociaal werker algemeen

Als sociaal werker ondersteun je mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijks leven, zodat zij (weer) deel uit kunnen maken van de maatschappij. 

Met een lichte vorm van begeleiding zet je in op een positieve gezondheid en het versterken van de sociale en mentale veerkracht van bewoners en buurten. Met een goed gesprek of een activiteit werken we aan verbinding met anderen, meedoen, ontstressen en normaliseren. Laagdrempelige aandacht, ondersteuning en hulp op alle dagelijkse levensterreinen in de eigen buurt vermindert stress, voorkomt erger, verlaagt zorg- en andere maatschappelijke kosten. Het voorkomt mede polarisatie, radicalisering en criminalisering. 

  • Sociaal werkers bieden hulp, Informatie en advies via buurt- of wijkteams, websites, steunpunten en vanuit school, bibliotheek, gemeentehuis of het wijkcentrum of dorps- of buurthuis.
  • Sociaal werkers zijn aanjagers van verbinding: ze organiseren activiteiten en ontmoetingsplekken in de wijk (buiten en in buurt-/dorpshuis, buurtkamers) waar bewoners van jong tot oud sociale contacten opdoen, zelf als vrijwilliger meedraaien en hun netwerk bouwen, invulling geven aan hun dagstructuur, hun talenten ontwikkelen en ervaringen delen. Een gemakkelijk benaderbare professional zorgt voor advies, ondersteuning en signalereert vroegtijdig (dreigende) problemen.
  • Sociaal werkers zijn aanspreekpunten voor bewoners in hun buurt, op straat. Ze pakken signalen op en pakken als nodig problemen aan rond leefbaarheid en veiligheid, verslaving, eenzaamheid, overlast, radicalisering en huiselijk geweld. Maar ook mensenhandel en maatschappelijke opvang. 

Binnen het ContourdeTwern-collectief kun je als sociaal werker aan de slag als:

  • Buurtondersteuner
  • Mantelzorgconsulent
  • Coördinator vrijwilligers informele zorg
  • Coördinator vrijwilligers steunpunt

Is dit werk voor jou?

Bekijk de vacatures en vind er één die bij jou past door te filteren op afstand, opleidingsniveau of werkveld.