Spring naar content

Coördinator vrijwilligers informele zorg

Coördinator vrijwilligers informele zorg

Als coördinator informele zorg draag je eraan bij dat er steeds meer en vanzelfsprekender samenwerking is tussen formele en informele zorg. Het welzijn van de cliënt is hierbij het uitgangspunt.

Je adviseert over de ondersteuning van mantelzorgers, je enthousiasmeert medewerkers in de teams en helpt hen praktisch vorm te geven aan samenwerking met informele zorgers. Je geeft bekendheid aan het vrijwilligerswerk door het organiseren van bijeenkomsten en inzet van marketingactiviteiten. Je ontdekt, bedenkt en ontwikkelt, samen met collega’s en vrijwilligers, nieuwe vormen van inzet van vrijwilligerswerk.