Spring naar content

Jasper Adolfs | staffunctionaris bij de afdeling Innovatie en Beleid, Tilburg

Een beleidsstuk, subsidieverzoek of (tussentijdse) verantwoording valt of staat met een duidelijk verhaal. Jasper zet de oplossing voor de uitdaging graag overzichtelijk op papier. Zo weet de klant wat ze van ContourdeTwern mag verwachten. Jasper Adolfs (39) is staffunctionaris bij de afdeling Innovatie en Beleid van ContourdeTwern. Als beleidsmedewerker is hij ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek om de kwaliteit van de diensten te kunnen waarborgen.

Het verhaal achter het verhaal vertellen

Jasper is opgegroeid in Hoorn. Als jongetje wilde hij sportjournalist worden. Tijdens Studio Sport zat hij aan de buis gekluisterd. Jasper: “Toen al was ik geïnteresseerd in achtergrondverhalen, het verhaal achter het verhaal.”. Na het VWO (Economie en Maatschappij) wilde hij Journalistiek studeren, maar hij werd helaas uitgeloot. Vervolgens studeerde hij Taal en Communicatie op de Universiteit van Amsterdam en Social Work op Avans Hogeschool in Breda. Hij studeerde af op culturele en maatschappelijke vorming.

In 2010 kreeg hij een baan als opbouwwerker in Tilburg-Zuid bij (toen nog) De Twern. Na verschillende functies binnen het sociaal werk maakte hij eind 2019 de switch naar beleidsmedewerker. Jasper: “In die (bijna) tien jaar heb ik veel wijkbewoners met elkaar verbonden, zowel op collectief als op individueel niveau. Door hen te ondersteunen in wat ze nodig hebben. Ze hun eigen krachten en talenten in te laten zetten, ontwikkelen ze hun vaardigheden en zelfvertrouwen. Zo bereiken ze meer dan ze zelf ooit dachten.”

Foto: Jasper gaat graag op een duurzame manier op weg naar een teamoverleg. 

Praktijkervaring als meerwaarde

Die praktijkervaring is een meerwaarde in zijn huidige werk. Jasper: “Ik ken de verhalen uit de praktijk en weet wat daar speelt. Die verhalen laat ik tot leven komen in onze stukken. Het is elke keer weer een uitdaging om dat verhaal te koppelen aan het ‘grotere geheel.”. Want: hoe draagt de sociaal werker voor ouderen, die een groepje bewoners ondersteunt bij het organiseren van een koffie-inloop, nu bij aan de sociaal werk-opdracht? En wat is de maatschappelijke meerwaarde van een sociaal makelaar die een eenzame bewoner met hoofdpijnklachten geen pilletje voorschrijft, maar een welzijnsoplossing biedt. Bijvoorbeeld door hem te verbinden aan een leuke vrijwilligersklus in het wijkcentrum? En hoe essentieel is het verschil dat de buurtondersteuner in een buurt maakt door er simpelweg te zijn. Door aan te sluiten bij bewoners, naast hen te staan, de talenten, krachten én kansen in een buurt te zien, in plaats van alleen de problemen. Wat levert dat op? Voor de buurt, maar ook voor het dorp en de stad. Al die voorbeelden maken duidelijk dat we onze maatschappelijke opdracht goed aan het uitvoeren zijn.   

Impact realiseren in de stad

Jasper is verbonden aan de Tilburgse opdracht Sociaal Werk. In de gemeente Tilburg werkt men sinds een aantal jaren volgens het principe van ‘impactgericht subsidiëren’. Dat vraagt om impactgericht schrijven, zoals bij de formulering van subsidieaanvragen. Jasper: “We maken aannemelijk hoe de activiteiten en interventies die we uitvoeren, zorgen voor maatschappelijke winst en waarde voor de samenleving. Hierbij halen we de verhalen op uit het werkveld, meten we het effect, kijken we wie er bereikt wordt en vragen we bewoners, vrijwilligers en samenwerkende partners naar hun ervaringen als het gaat over de tevredenheid over – en het nut van – onze dienstverlening. Met dat hele pakket laten we zien welke impact we maken in de stad. Dat moeten we zichtbaar maken voor collega’s, partners en (mogelijke) opdrachtgevers.”

De impact die we maken in de stad. Dat moeten we zichtbaar maken voor collega’s, partners en (mogelijke) opdrachtgevers.

Jasper Adolfs | staffunctionaris bij de afdeling Innovatie en Beleid, ContourdeTwern Tilburg

Snel schakelen versus lange adem

Als beleidsmedewerker zit je dicht op het vuur bij maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Soms heb je snelle ontwikkelen die ineens opborrelen en waarop je moet anticiperen.  Zoals de coronacrisis of de energiearmoede. Aan de andere kant zijn er maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij je met het maken van beleid moet voorsorteren op de toekomst. Jasper: “Dat beleid heeft een lange adem nodig en soms pluk je daar pas over een jaar of drie de vruchten van. Of bereik je doelen door kleinere tussenstappen te zetten. Dus…om bij ons te werken moet je én snel kunnen schakelen én heb je een lange adem nodig. Dat is een spanningsveld. Maar maakt het werk wel uitdagend en afwisselend.

Het team is continue bezig de organisatie verder te brengen. Ook kijken we steeds hoe we onszelf kunnen blijven ontwikkelen. De regio’s waar je voor werkt en taken kunnen soms wisselen. Daar zijn we flexibel in. Als iets niet helemaal bij je blijkt te passen of je hebt nieuwe ambities, dan maken we dit bespreekbaar en kijken we wat er mogelijk is, daar is blijvend aandacht voor. Humor is belangrijk voor het team. Jasper: “Met al het serieuze dat we doen, is een luchtige toon een waardevolle aanvulling.  En als je dan ook nog goed kunt schrijven en weet de inhoud van het werk te vertalen naar een duidelijk en helder stuk voor alle betrokkenen, dan verwelkomen we je erg graag in ons team.”.

Klinkt dit als werk voor jou?

Bekijk de vacatures en vind er één die bij jou past door te filteren op afstand, opleidingsniveau of werkveld.